Jump to content

Change

Tú Lệ Giang Sơn - Giao lưu với truyền thông tại phim trường Tượng Sơn05 Nov. 2013 - Tại Chiết Giang


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
43 replies to this topic

#1
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

Giao lưu với giới truyền thông tại phim trường Tượng Sơn

05 Nov. 2013 - Tại Chiết Giang

 

Nguồn: Weibo

 

bd776559jw1eaa53ocgswj20hs0dcgnr.jpg

 

bd776559jw1eaa540fwb6j20hs0dcdi9.jpg#2
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

bd776559jw1eaa54gud98j20hs0dcdih.jpg#3
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

bd776559jw1eaa83ng1xpj20xc18g18q.jpg#4
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

bd776559jw1eaa84c0f13j20xc18gh1m.jpg#5
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

c15a6452jw1eaa842i63oj218g0xc15l.jpg#6
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

7e071d48jw1eaab8yrh1fj20np0hsjsx.jpg

 

7e071d48jw1eaab91ltpnj20np0hstac.jpg#7
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

7e071d48jw1eaab98u2z7j20hs0npta4.jpg

 

7e071d48jw1eaab8syr8ej20np0hsdhf.jpg#8
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

7e071d48jw1eaab94h32zj20hs0npwg0.jpg

 

7e071d48jw1eaab8vfzy5j20hs0npmyk.jpg#9
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

3d6554bdjw1eaac5p3pdpj20hs0dc76u.jpg

 

3d6554bdjw1eaac5zgja6j20dc0hsgny.jpg#10
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

5a605ad1jw1eaa9alnk7zj20qo0fywgb.jpg#11
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

8ab5d9f4jw1eaaf2pn2n4j218g0xcwqc.jpg#12
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

8ab5d9f4jw1eaaf2x3pt9j20xc18gtku.jpg#13
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

bd776559gw1eab1l807cvj21kw13ck8p.jpg#14
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
http://www.hunantv.c...577918.html#p=1


0905279466.jpg
0905309933.jpg
0905336530.jpg

#15
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

0905245865.jpg
0905255124.jpg0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.