Jump to content

Change

Tú Lệ Giang Sơn - Tổng hợp hình CHIBIFanart - Tổng hợp từ nhiều nguồn


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
62 replies to this topic

#1
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

Tú Lệ Giang Sơn chi Trường Ca Hành

- Tổng hợp hình CHIBI -

 

Nguồn: Weibo & Baidu

 

Note: Hình chibi này cũng khá đầy đủ, chỉ có một vài tấm không save thui :)

 

6dfc76b2jw1e8ghrn656uj21kw28g118.jpg

 

 #2
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

1bd15981800a19d8a6ef37c032fa828ba41e46f1
3caa824543a98226bab360eb8b82b9014b90eb7f
3e4a8d99a9014c08d2a34b680b7b020879f4f4d6#3
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

4c3e7ac2d56285354c14361192ef76c6a6ef63fd
4f4c470e0cf3d7ca782c38bdf31fbe096963a995#4
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


06a69286c9177f3e75cf543572cf3bc79e3d56f9
6dfc76b2jw1e8e065zdwsj21kw1beafq.jpg
 #5
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

6dfc76b2jw1e8iud0kxtgj21kw28gguy.jpg
6dfc76b2jw1e8s7fkey23j21kw21gqbr.jpg#6
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

6dfc76b2jw1e9btn4q4mdj20wt0wtdkp.jpg
6dfc76b2jw1e9cntwxizsj20wt0wtq82.jpg#7
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

6dfc76b2jw1e9cx19mnh6j20yg150gq6.jpg
6dfc76b2jw1e89lqq4lsaj21kw15p438.jpg#8
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

6e56ae504fc2d5623e9c5bd8e51190ef77c66cda
6f604eec54e736d13a98d9cd9a504fc2d76269de#9
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


6ff79c014c086e0647fbb38d03087bf40bd1cb10
7a25e41373f0820203102ef04afbfbeda9641be9#10
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


07cc39f431adcbefd8aff2c0adaf2edda1cc9fc8
7dfacaf3jw1e8ecim6ubrj20c80kgaav.jpg#11
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

7dfacaf3jw1e8k4o8vsybj20po0qowhu.jpg
7dfacaf3jw1e8kypsaru2j20go0kuq3z.jpg
7dfacaf3jw1e8lcdtu3faj20m80qe402.jpg#12
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

7dfacaf3jw1e8m7vtp7haj20rs0rsjt7.jpg
7dfacaf3jw1e8o2dq2ryij20m80jgmyg.jpg#13
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

9e3a3c23dd54564e9fd25bf6b2de9c82d0584f3c
020cb035e5dde7114fc0ebcea5efce1b9d166163
32b3d21190ef76c646a953139f16fdfaaf51677a#14
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

55e5931ea8d3fd1f61f5110f324e251f94ca5ff1
062d984bd11373f001f204ada60f4bfbfaed04a5
62edd04ajw1e8h5njmhltj20kf0hrdgq.jpg#15
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

62edd04ajw1e8hns4fo7uj20o50tbacq.jpg
67b7b945tw1e8jsg7cmu7j20wt1ck497.jpg0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.