Jump to content

Change

16 Mùa Hạ - Hình ảnh trên trường quay 2Pics on the set - Tổng hợp


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
81 replies to this topic

#1
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

16 Mùa Hạ - Hình ảnh trên trường quay 2
Pics on the set - Tổng hợp

 

Nguồn: Weibo, Facebook, News-sites...

 

 

 
 
9fc634fatw1ejtn0yrzndj20cf0en40n.jpg
 
9fc634fatw1ejtn078yicj20gm0dvabw.jpg
 
025d4117e01f4481f34c15b6de1d9f36.jpg
 

 

31fdd78f5ff5ec345b44a11bc78c6a14.jpg


#2
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
53d627db8086b.jpg
 
53da1f6ecee49.jpg


#3
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
53da1f564dfb9.jpg
 
 
53f1c42e7efea.jpg


#4
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
210abc87663775e416f894786111012e.jpg
 
702bd7617c1091d98d38eeaf8f42de5e.jpg
 
4366e20708b7d322a924aeb923665bc0.jpg
 
15673_896026907093550_202230880789794537
 
26287aaea19fc34fc8cb4de4d8aef557.jpg
 
48041a5297781c1f974b7fc8a882ff63.jpg
 
60288bde1f4646da026ce6d8dd6fad00.jpg


#5
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
1453121.jpg
 
807562cfa1ef2da2e79bee7133b7d23d.jpg


#6
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
1525229_481802085288421_2863666462111937

1908403_481009022034394_4499176293031892


10251374_300570756791496_168813552_n.jpg

#7
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10386272_482308215237808_308484745917985
 
10397834_479225448879418_420386112593982
 
10447548_483587708443192_266941497503419
 
10527796_479307108871252_538933405605347
 
 
10557027_698478166885624_707681353585958
 
10559839_482308275237802_840298327935669


#8
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10576177_611803335606682_107275597_n.jpg
 
10580263_10154388223895655_4464034436293
 
10610610_481804938621469_662578755290616
 
10617094_1524070871144302_980080094_n.jp
 

10633875_487286541406642_857978670331275#9
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10643789_797660503598781_431578919_n.jpg
 
862586433d2bc5a501515e707b5a504f.jpg
 
680097010489d1bc55824f207066fe20.jpg
 
201407281020557454187.jpg
 
201407281020557882083.jpg


#10
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
afa34f51e23ac75956986c6b4a4b87f6.jpg
 
b5f411ccd992bb7b3a37cd46d4d514fd.jpg
 
b197cddd2aded48f6b5a269357f96a91.jpg
 
b504717db49d5b67b5eb7a539c6c074a.jpg
 
da8afa72707adb78db0fde501eff2e8f.jpg
 
ddad515600ebcfb98734e56cc0185cbe.jpg
 
df2ce89ejw1ejra77oh3zj20dc0f8dhp.jpg
 
df2ce89ejw1ejra78j3yxj20dc08x0u5.jpg
 
df2ce89ejw1ejra795x86j20dc08xjs6.jpg
 


#11
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
53d627d43d0dd.jpg
 
53d627d649407.jpg
 
53da1f7ad651c.jpg
 
53da1f53d2473.jpg
 
53da1f67e84ef.jpg
 
53df50b6b468b.jpg
 
53df50b30f312.jpg


#12
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
53e886d7cbf2f.jpg
 
53e886d9b1dd5.jpg
 
53e886d143d3c.jpg
 
53e886df7433e.jpg
 
53f1c41b17f17.jpg
 
53f1c428a9435.jpg


#13
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
 
53f1c4219c1d2.jpg
 
53fb0fc248c79.jpg
 
53fb0fc929666.jpg
 
280063_10154424378160655_243977883713764
 
905857_10154476742755655_612362009063315
 
906370_10154454934470655_212748359034117


#14
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
1511993_10154424378030655_22618549800786
 
1534805_475499019252061_1299936594553486
 
1796916_10154447413920655_28132598282547
 
1980178_483009428501020_2347502327874359
 
10258389_478329188969044_210690967695544


#15
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
10271421_10154424378135655_8307015453994
 
10298087_10154374104745655_3413508338292
 
10339430_10154374267475655_1523696236235
 
10443079_10154374028275655_4338358728141
 
10446034_477881039013859_538097550486023


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.