Jump to content

Change

16 Mùa Hạ - Tuyên truyền tại Đài Loan17 July 2014 - Promo


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
45 replies to this topic

#1
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

16 Mùa Hạ - Tuyên truyền tại Đài Loan

17 July 2014 - Promo

 

Nguồn: Weibo, Nownews, Wownews, IC,...

 

 

5e4d769cjw1eifxliha47j20f20qojsz.jpg
 
5e4d769cjw1eifxmqgg1vj20f20qot9z.jpg
 
5e4d769cjw1eifxns0l9gj20hs0hswf2.jpg
 
6b67eaecjw1eify1ca09ej20ek0hswgs.jpg
 
6b67eaecjw1eify1dq5moj20hs0dcwgi.jpg

 

 


#2
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
6e716578jw1eig0atbo97j20k00qojwa.jpg
 
6e716578jw1eig09osj77j20qo0k0wkn.jpg
 
6e716578jw1eig09ry80oj20k00qo0yt.jpg
 
6e716578jw1eig09ul79oj20qo0k044c.jpg
 
48f122e6jw1eigpmatv6qj20go0m8jtn.jpg


#3
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
48f122e6jw1eigpmo8g1uj20go0m840v.jpg
 
48f122e6jw1eigpnedgnsj20go0m8gny.jpg
 
48f122e6jw1eigpnhmu01j20go0m8dig.jpg
 
53c797cf11617.jpg
 
53c797d52abe3.jpg


#4
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
53c797ef35c62.jpg
 
53c797f2a2f6b.jpg
 
53c797fb077bc.jpg
 
53c797ffe49b0.jpg
 
53c798ba8689a.jpg


#5
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
53c798be82b99.jpg
 
53c798c60ef9d.jpg
 
53c798c247dd7.jpg
 
53c798ca2596f.jpg
 
53c798ce59ea5.jpg


#6
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
53c7980c579e8.jpg
 
53c7981cd10e1.jpg
 
53c7982c5229d.jpg
 
53c7982ed2f44.jpg
 
 
53c7985aac698.jpg


#7
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
53c7985fdcba5.jpg
 
53c7986bd757a.jpg
 
53c7986eecb73.jpg
 
53c7987b90096.jpg
 
53c79818c41ca.jpg


#8
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
 
53c79820d0146.jpg
 
53c79855ed124.jpg
 
53c798263c771.jpg
 
53c798299a222.jpg
 
53c798671e4d9.jpg


#9
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
53c7980485efe.jpg
 
53c7980858ff4.jpg
 
53c7981431f77.jpg
 
53c7983962a31.jpg
 
53c7987367f04.jpg


#10
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
53c79810231c0.jpg
 
53c798770179f.jpg
 
53c7988012705.jpg
 
53c7988503866.jpg


#11
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
640_7c1400c0738cded71a22463010f0bd30.jpg
 
640_827f2fa98ef3f7d0a31d749c02187dd0.jpg
 
640_5928855a625b738a743d3394da83f1a8.jpg


#12
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
671fcdaagw1eig11z073cj20qo0k0jtj.jpg
 
671fcdaagw1eig12a5rejj20qo0k0761.jpg
 
671fcdaagw1eig12d4sx0j20qo0k0ta5.jpg
 
671fcdaagw1eig12gp2h5j20qo0k0q4w.jpg
 
671fcdaagw1eig122ikrvj20k00qojtd.jpg
 
671fcdaagw1eig126m183j20qo0k0dhp.jpg


#13
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
686e515ejw1eifzsdld0qj20ck0ck409.jpg
 
686e515ejw1eifzsjfbfrj20hs0dctbn.jpg
 
686e515ejw1eifzskp6a0j20m80ci76c.jpg
 
686e515ejw1eifzsmtibsj20m80ciwgg.jpg
 
686e515ejw1eifzso4te9j20m80ciabp.jpg
 
686e515ejw1eifzsq6or1j20dc0hsdhu.jpg


#14
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
690f0e80jw1eifskrsaupj20hs0a00t1.jpg
 
690f0e80jw1eifskui7knj20hs0a0t93.jpg
 
690f0e80jw1eifskz06c3j20zk0k0q4t.jpg


#15
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
704_1367146_639614.jpg
 
704_1367148_503087.jpg
 
7131ab0fjw1eifuclisinj20hs0bwdik.jpg
 
7131ab0fjw1eihznaswsfj218g0xc7gs.jpg
 
7131ab0fjw1eihznfjpd3j218g0xc10p.jpg


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.