Jump to content

Change

16 Mùa Hạ - Hình ảnh trên trường quayPics on the set - Tổng hợp


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
106 replies to this topic

#16
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
0124ab18972bd40718384d1779899e510eb30958
 
889d953djw1eh82w61nusj20ut15owoy.jpg
 
16178a82b9014a90a6c1d857ab773912b21bee59


#17
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
44086e061d950a7b6faed02e08d162d9f3d3c945
 
4934970a304e251fb4325c12a586c9177e3e5316
 
8213632762d0f703e82e0b360afa513d2797c5b8


#18
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
 
a0d3fd1f4134970a2fb6a8c597cad1c8a6865d16
 
ae1ea8d3fd1f413489f2bd94271f95cad0c85e16
 
b2a1cd11728b4710aab06326c1cec3fdfd0323b8
 
c7fc1e178a82b90105525dd9718da9773812ef59


#19
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
c511728b4710b912dc5e6814c1fdfc03934522b8
 
ce5c10385343fbf21db738c9b27eca8064388f45
 
ce5c10385343fbf21dd038c9b27eca8064388f58
 
d9c8a786c9177f3e6fce62e772cf3bc79e3d5665


#20
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
 
dd39b6003af33a8740969ef0c45c10385243b565
 
e150352ac65c1038fee55028b0119313b17e8945
 
eddde71190ef76c6702e65c19f16fdfaae516758
 
f3f2b2119313b07e7826cee20ed7912396dd8c45


#21
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

14/06/2014

 

539d62c3d8fd7.jpg

 
539d62cc9759e.jpg


#22
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
539d62d761dd2.jpg
 
539d62df2d4d9.jpg
 
686e515ejw1ehdrluohgvj20m80ckju9.jpg


#23
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
53919981c57df.jpg
 
539199770a175.jpg
 
53919975582ea.jpg


#24
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10382072_447075552094408_453067792868623
 
10383853_448277391974224_741546694594031


#25
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10397171_452021418266488_563036148904425
 
10469140_454559161346047_401183514666969


#26
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10296436_435679356567361_331879783948372
 
10321700_449157585219538_622592904243269

#27
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10333442_447075515427745_456931906286126
 
10373143_441851415950155_302914177292429
 
10477308_453241478144482_530436590276459


#28
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10258736_442667115868585_857931928284986
 
10271203_436152736520023_178070124620249
 
10273255_451608971641066_198677631519057


#29
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
1956833_432709130197717_9196664035598292
 
5391997c5cfb8.jpg
 
10257017_449158825219414_513069861872916
 
10258615_438751852926778_328114350118182

#30
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
538b018af1e2b.jpg
 
538b018cb0676.jpg
 
538b0194d8da8.jpg
 
539adf1977357.jpg


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.