Jump to content

Change

Tú Lệ Giang Sơn - Hình ảnh trên trường quay *PART 1*Pics on the set 1


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
214 replies to this topic

#1
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

Tú Lệ Giang Sơn chi Trường Ca Hành

- Hình ảnh trên trường quay *PART 1* -

 

Nguồn: Weibo & Ruby's Baidu

 

Note: Hình ảnh của diễn viên khác rất nhiều nhưng không có thời gian save và upload, mọi người có thể xem tại đây [ko đầy đủ lắm]:

http://tieba.baidu.com/p/2543720912

http://tieba.baidu.com/p/2568332971

http://tieba.baidu.com/p/2639212728

 

Post chủ yếu hình có Rù thui :D

 

0a3a634e9258d109580e3271d058ccbf6e814df7

 

 

 

 #2
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

1a7f478b4710b912c5676c35c2fdfc03904522c1
2c839e64034f78f0b928333878310a55b2191c4c
2fb2e400baa1cd11fd6e6e14bb12c8fcc2ce2d9c#3
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


5eca2255jw1e7uipd0szwj20hs0nr415.jpg
5eca2255jw1e8oqy1ucmtj20hs0qogq8.jpg
5eca2255jw1e8oqy8r8mqj20hs0qo43f.jpg#4
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

6ac9d6afjw1e9kvdkn8cyj20hs0dc771.jpg
7d488bd1jw1e7wm5gqu9sj20dc0hsmyx.jpg
7d488bd1jw1e7wm60eilnj20dc0hsq4r.jpg#5
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

7e6f79086e061d95e370280c79f40ad162d9cabb
8a9f166cjw1e9jrr99awqj218g0x7h24.jpg
8c1001e93901213feacf52e856e736d12f2e9501
8e80086d55fbb2fb438944264d4a20a44723dcd6#6
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

8ee3b31ajw1e81gwecov8j20x718gtng.jpg
60ee31d1jw1e8ezx0377vj208w0bwt94.jpg
61ad5873jw1e9kzr7nfolj20vk0non2m.jpg#7
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

61e6fae9gw1e8yxdqsivej21kw23u7wb.jpg
61e6fae9gw1e8yxdw0xtpj21kw23u1kx.jpg
61e6fae9gw1e8yxfr4lnnj21kw23ue25.jpg#8
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

61e6fae9gw1e8yxga244gj21kw23u1kx.jpg
61e6fae9gw1e8yxgpo0a4j21kw23utvx.jpg
67b5d840jw1e9a0vxmi2uj20hs0nqdi9.jpg#9
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

67b5d840jw1e9a0y1oyojj20hs0npmzs.jpg
67b5d840jw1e9ac7om2jlj20np0hstf0.jpg
67b5d840jw1e9bb1qy1c8j20hs0njwjm.jpg#10
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

67b5d840jw1e99imddn4yj20hs0nptai.jpg
67b5d840jw1e99iodebcwj20hs0nptaf.jpg
69a65539jw1e7z7bvdlf4j20p018gted.jpg#11
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

69a65539jw1e7z7bx3g39j20p018ggs5.jpg
69a65539jw1e7z7c37cqrj20p018gjxb.jpg
73f9adf1jw1e7wgrmtnpej20qo0f043e.jpg
73f9adf1jw1e7wgrw9enjj20qo0f0jvq.jpg#12
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

73f9adf1jw1e7y1xs2y4gj20qo0f079b.jpg
73f9adf1jw1e7y1xt7hp2j20qo0f0n22.jpg
86f49d2cjw1e9alyjmh9mj20bu0hs75m.jpg
94f824b6jw1e8ifzo6xx0j20dc0hsdiw.jpg#13
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

94f824b6jw1e8ig0uovrlj20dc0hsdit.jpg
94f824b6jw1e8ig09fiqkj20dc0hs41h.jpg
94f824b6jw1e8ig18p988j20dc0hstbi.jpg#14
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

643f6585gw1e8gjpoqtpvj21kw11xao8.jpg
643f6585gw1e8gjpugtgdj21kw11xk3l.jpg
643f6585gw1e8hro2vjdaj21kw11xwqm.jpg#15
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

643f6585gw1e8hroygi9dj21kw11xgyf.jpg
965aa20a304e251f140ff8cca586c9177e3e53fc
2250ef21879c08bd81ba1.jpg
2250ef21879c08bd81ba2.jpg0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.