Jump to content

Change

16 Mùa Hạ - Cùng fans xem tập cuối01 Nov. 2014 - Tại Đài Loan


 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic
12 replies to this topic

#1
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

16 Mùa Hạ - Cùng fans xem tập cuối

01 Nov. 2014 - Tại Đài Loan


Nguồn: Weibo, FB...n04.jpg

n05.jpg

n06.jpg

#2
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
bafb43166d224f4afd7514790af790529922d1e8

n01.jpg

n02.jpg

n03.jpg

#3
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
48f122e6jw1elw4q3td89j218g0xc49r.jpg

48f122e6jw1elw4q5gixxj218g0xcdr7.jpg

48f122e6jw1elw4q8phm5j218g0xcanc.jpg

48f122e6jw1elw4q75t3qj218g0xcgx6.jpg

#4
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick01f790529822720eef2f859078cb0a46f31fabf3

2e9759ee3d6d55fb2d58cf4c6e224f4a20a4dd3a

6f840ab1jw1elx3iur2wgj20hs0hsdk8.jpg

6f840ab1jw1elx3iz5ophj20hs0hs0ww.jpg

#5
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


6f840ab1jw1elx3j355dzj20hs0hswj0.jpg

9a45d688d43f87949e0cf144d11b0ef41ad53aec

48f122e6jw1elw4pz2deej20qo0f00wt.jpg

48f122e6jw1elw4q0flg8j20qo0f0jvm.jpg

48f122e6jw1elw4q1ee46j20qo0f0426.jpg

#6
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


640_3dad2d3d4292bc9f3cf43ff279f733a6.jpg

686e515ejw1elwmy3ohu3j20hs0dcacc.jpg

686e515ejw1elwmy2800pj20hs0dcgol.jpg

686e515ejw1elwmyifu4ej20qo0f0afe.jpg

#7
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

686e515ejw1elwmyovbn6j20dc0hsgnu.jpg

10802_518356634966299_807693797135374928

#8
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

749340b7jw1elwmkc6jqjj20m80goad1.jpg

749340b7jw1elwmkh6p2ij20m80gogp0.jpg

749340b7jw1elwmki66hzj20m80goq5t.jpg

#9
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick


1010118_731927766895904_6537799362390035

1236032_851100544920970_5490254227286907

1932658_518373004964662_1136855390625562

10307243_851100528254305_276234823166208

10373626_731927750229239_267122574617770

#10
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10405369_731737300248284_409400350206931

10415550_714305088651636_169537617956105

10418894_731927733562574_297551750639016

10440695_731927780229236_778654577002855

10477894_10152844077733588_3201441859813

#11
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick
10649908_851100504920974_748506531486718

10659450_10152844077763588_6689337366794

10676167_731927693562578_757064539890888

10702122_518373061631323_727372443270324

#12
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick

10747866_562778030520750_294102846_n.jpg

10748467_669589849823151_1917643983_n.jp

10784853_723297467762660_1584111135_n.jp

20141102000022.jpg

#13
Louis


 • ღ Trái Phải Tâm Như ღ

 • 30,582 posts
 • 300 Thanks

Current mood: Sick545612c61930b.jpg

545612cea644f.jpg


10603917_10154746705705655_1515670532659

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


Ruby&Me - RubyVNFC Ruby's Weibo Ruby's Official Blog Ruby Lin's Official Site Ruby's BaiDu Tieba

2005-2017 RubyandMe.com - Ruby Lin's Vietnamese FanClub - Câu Lạc Bộ Người Hâm Mộ Lâm Tâm Như tại Việt Nam.